ค่ายลูกเสือ ม.2-3(16 ต.ค. 2562)

โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน นำโดย ผอ.ชาย จันทร์งาม คณะครูที่เป็นผู้กำกับลูกเสือ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีของนักเรียนระดับม.2-3 ระหว่างวันที่ 16-18 ต.ค. 2562  ณ ค่ายไทเกอร์แคมป์ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน

 (ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)