สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 (16 ส.ค. 2562)

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562  โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ได้จัดงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์”  ประจำปีการศึกษา 2562กิจกรรมมีการตอบคำถามทางวิทยาศาสตร์ ชมการแสดงกิจกรรมของนักเรียนณ ลานเวที
 อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนฯ

 (ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)