ตรวจสุขภาพประจำปี 2562 (7 ส.ค. 2562)

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ให้กับนักเรียน คณะครูเพื่อสุขภาพที่ดีของตนเอง

 (ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)