วันภาษาไทยแห่งชาติ(29 ก.ค. 2562)

เนื่องด้วยวันที่ ๒๙ กรกฏาคม ของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรม”วันภาษาไทยแห่งชาติ” เพื่อให้นักเรียน
ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยต่อไป

 (ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)

 

 425 total views,  5 views today