จิตอาสา ฟื้นฟูป่าชายเลน อนุรักษ์นาก และสืบสานว่าวไทย (20 ก.ค. 2562)

วันเสาร์ที่ 20 ก.ค. 2562 โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน นำโดย ผอ.ชาย จันทร์งาม และครูศุภณัฐ กาหยี ครูที่ปรึกษาชุมนุม”ดูนก ดูนาก” ร่วมกับชมรม One Fine Day จัดกิจกรรม “จิตอาสา ฟื้นฟูป่าชายเลน อนุรักษ์นาก และสิบสานว่าวไทย”โดยมีกิจกรรมฟังการบรรยายเรื่องราวของนาก สังเกตฝูงนาก การอนุกรักษ์ว่าวไทย  และร่วมกันปลูกต้นไม้โกงกาง บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำของโรงเรียน

 (ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)

 

 79 total views,  23 views today