ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ’62 (9 พ.ค. 2562)

โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน นำโดยผอ.ชาย จันทร์งาม คณะครู และกรรมการนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2562 ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1     และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2562

 (ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)