แข่งขันกีฬาสีภายใน(7 ธ.ค. 2561)

โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียนนำโดยนายชาย จันทร์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมกีฬาสี “ราชาวดีเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อสร้างความสามัคคีของหมู่คณะ และปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

 (ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)