คนเก่งท.ภ.ท. แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่68 [28 พ.ย. 61]

ขอแสดงความยินดี ผลชนะเลิศการแข่งขัน วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับพื้นที่การศึกษา

ครั้งที่ 68

(ได้ไปแข่งขันต่อระดับภาค)

และ

ขอแสดงความยินดี ผลชนะเลิศการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับพื้นที่การศึกษา

ครั้งที่ 68

(ได้ไปแข่งขันต่อระดับภาค)

 4,143 total views,  13 views today