กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม (10 พ.ย. 2561)

 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียนนำโดย ผอ.ชาย จันทร์งาม และคณะครู จัดกิจกรรม "ค่ายยุวชนคนคุณธรรม" เพื่อฝึกให้นักเรียนได้
เรียนรู้ คุณธรรม จริยธรรม และฝึกปฏิบัติการลงมือทำโครงงาน "พัฒนาจริยคุณ" ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมของ สพฐ. เพื่อสร้าง
ยุวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรมพร้อมเข้าสู่สังคมไทยสู่สังคมโลก

 

คลิก ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..

 (ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)

 

 400 total views,  1 views today