ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง[5 พ.ย. 61]

ประกาศโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ebiddingtpt

 446 total views,  7 views today