อบรมมาตรฐานสถานศึกษา (30 ต.ค. 2561)

เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำมาตรฐานสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมิน สมศ. รอบ4 โดยมีดร.บัณฑิต แท่นพิทักษ์
อาจารย์ปริมฤดี แท่นพิทักษ์ และอาจารย์สุภาวดี คำนาดีเป็นวิทยากรให้การอบรม

 (ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)

 

 1,884 total views,  15 views today