กิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (24 ส.ค. 2561)

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 โรงเรียทวีธาภิเศกบางขุนเทียน นำโดย ผอ.ชาย จันทร์งาม ครูได้จัดกิจกรรม Workshop การประดิษฐ์ลูกโป่งเป็นรูปต่างๆ และการสร้างรูปการ์ตูนแอนิเมชั่นให้กับนักเรียนในชั่วโมง “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะ 4 H (Head,Heart,Hand,Health) ให้กับนักเรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริงมีประสบการณ์ตรง คิดวิเคราะห์ ทำงานเป็นทีมและเรียนรู้กิจกรรมต่างๆด้วยความสุข สร้างสรรค์ และหลากหลายโดยมีทีมวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้

   

 (ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)