ประกาศโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์

ประกาศโรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน เรื่องประกวดราคาเช่าโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดตามแนบ

 5,438 total views,  8 views today