กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (18 ส.ค. 2561)

ด้วยวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปีได้ถูกกำหนดให้เป็นวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียนนำโดยท่าน ผอ.ชาย จันทร์งาม พร้อมด้วยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณะครูและนักรียนได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 4) พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

      

 (ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)