พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา (26 ก.ค. 2561)

เมื่อวันที่ 25 – 26 กรกฏาคม 2561 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียนจัดกิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา นำโดยท่านผอ.ชาย จันทร์งาม คณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา และนำไปถวายยังวัดต่างๆดังนี้ วัดปทีปพลีผล วัดสะแกงาม วัดหัวกระบือ วัดเลา และวัดประชาบำรุง เพื่อร่วมทำบุญและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 

      

 (ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)