ทอดผ้าป่าการศึกษา (9 ก.ค. 2561)

วันจันทร์ที่ 9  กรกฏาคม  2561 สมาคมผู้ปกครอง  ครูและศิษย์เก่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนนำโดย ผอ.ชาย จันทร์งาม คณะครู และนักเรียน ร่วมทอดผ้าเพื่อการศึกษาเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนทรัพย์ก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์

             

 (ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)