ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด(26 มิ.ย. 2561)

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียนนำโดยท่านผอ.ชาย จันทร์งามคณะครูและนักเรียนแกนนำ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษยาเสพติดแก่ประชาชนเนื่องในวันต่อต้าน    ยาเสพติดโลก 26 มิ.ย. ของทุกปี

            

 (ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)