เสริมพลังการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ (29 มี.ค. 2561)

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น.นำโดยผอ.ชาย จันทร์งาม คณะผู้บริหาร

ครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามเสริมพลังการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2561 โดยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง นำโดย ผอ.ประทีป หมื่นขำ ได้แนะนำต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการ

        

     (ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)

 

 527 total views,  3 views today