โรงเรียนทำ MOU ม.ราชมงคลฯ (28 มี.ค. 2561)

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน นำโดย ผอ.ชาย จันทร์งาม พร้อมด้วยครูสมคิด ประสานพิมพ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทำกำหนดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อส่งนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ซึ่งมีมากกว่า 50 สาขา เช่น วิศวะฯ สถาปัตย์ฯ และสาขาอื่นๆ โดยระบบโควตา เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี มีความสามารถทางด้านกีฬา เมื่อจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ และมีคุณสมบัติตรงตามกำหนดจะได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยดังกล่าว 

        

 

    (ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)

 

 187 total views,  27 views today