เปิดบ้านวิชาการสืบสานแหล่งเรียนรู้ ‘ 61(12 ก.พ. 2561)

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการสืบสานแหล่งเรียนรู้ 61 นำโดยนายชาย จันทร์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครู นักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรม ในงานได้รับเกียรติจากนายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 มาเป็นประธานในพิธี  ในงานได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงาน 14 โรงเรียนจำนวน 480 คน

     

[ ลิงค์ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม Facebook ]

(ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)