โรงเรียนเป็นสนามสอบ O Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (5 ก.พ. 2561)

เมื่อวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียนเป็นสนามสอบ O Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ในการนี้มีท่านผอ.พิศนุ ศรีพล ประธานศูนย์เครือข่ายการสอบที่ 5 ร่วมกับ ท่าน ศน.ทองดี ศรีอันยู้ มาตรวจเยี่ยมสนามสอบมีคณะกรรมการคุมสอบจากโรงเรียนภายนอก โดยมีผอ.นายชาย จันทร์งาม พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ การดำเนินการสอบเป็นอย่างเรียบร้อย

               

 


(ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)