ภาพกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ( 4 พ.ย. 2560)

โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียนจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ส่งเสริมให้นักเรียนรักษาวัฒนธรรมของไทย รักษ์ความเป็นไทย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการทำกระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ

[ คลิกดูรูปกิจกรรม ]