ภาพกิจกรรมมุทิตาจิต ครูไกรวุฒิ เกษียณอายุราชการ (26 ก.ย. 2560)

ครูไกรวุฒิ วัฒนเธียร ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ครบเกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาคารวะแด่ผู้เกษียณอายุราชการ จึงจัดแสดงมุทิตาจิต ภายใต้ชื่องาน “38 ปีที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” วันที่ 26 กันยายน 2560

[ คลิกดูรูปกิจกรรม ]