ภาพกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปี2560 (19 พ.ย. 2560)

โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ร่วมกับคระกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองของ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จัดงานทอดผ้าป่าการศึกษาปี ๒๕๖o ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖o เพื่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์

[ คลิกดูรูปกิจกรรม ]