แจ้งซ่อม Projector

หมายเหตุ ถ้าห้องไหนแจ้งแล้วไม่ต้องแจ้งซ้ำ !

ตารางการแจ้งซ่อม

วันเดือนปีชื่อคุณครูที่แจ้งเลือกอาคารเลือกห้อง อาคาร 3เลือกห้อง อาคาร 4เลือกห้อง อาคาร ชรายการเสีย (เลือกได้มากกว่า1ข้อ)
23-Jun-2022ณภัทร พานิชอาคาร 4 (26ปีศรีทวีธานุสรณ์)446เครื่องเสียง-ไมค์เสีย
22-Jun-2022ฟารินทิยนิภาอาคาร 3 (อาทรไสวสังขะวัฒนะ)334เครื่องเสียง-ไมค์เสีย
22-Jun-2022ครูสมิทธิ อินทร์พิทักษ์อาคาร 3 (อาทรไสวสังขะวัฒนะ)322เครื่องเสียง-ไมค์เสีย
22-Jun-2022นางจุฑารัตน์ หนองนาอาคาร 4 (26ปีศรีทวีธานุสรณ์)425เครื่องเสียง-ไมค์เสีย
22-Jun-2022วิภาวรรณอาคาร 4 (26ปีศรีทวีธานุสรณ์)447เครื่องเสียง-ไมค์เสีย
22-Jun-2022วีรพล ธรรมรักษ์อาคาร 4 (26ปีศรีทวีธานุสรณ์)436เครื่องเสียง-ไมค์เสีย
22-Jun-2022ครูโสภิตาอาคาร 3 (อาทรสังขะวัฒนะ)337เครื่องเสียง-ไมค์เสีย
22-Jun-2022ครูสุดาดวงอาคาร 3 (อาทรสังขะวัฒนะ)332เครื่องเสียง-ไมค์เสีย

 

 

 302 total views,  2 views today