แจ้งซ่อม Projector

หมายเหตุ ถ้าห้องไหนแจ้งแล้วและรายการเสียเหมือนกัน ไม่ต้องแจ้งซ้ำ !

ตารางการแจ้งซ่อม

วันเดือนปีชื่อคุณครูที่แจ้ง อาคาร อาคาร 3 อาคาร 4 อาคาร ชรายการเสีย (เลือกได้มากกว่า1ข้อ)หมายเหตุ
25-Jan-2023 นิรันดร์ แก้วนันทะ
อาคาร 4 (26ปีศรีทวีธานุสรณ์)

434เครื่องเสียง-ไมค์เสีย
25-Jan-2023นายปัญญาณวิชญ์ ธีระธัชชะสกุล
อาคาร 3 (อาทรไสวสังขะวัฒนะ)
348โปรเจคเตอร์เสีย
19-Jan-2023
ณภัทร พานิช
อาคาร 3 (อาทรไสวสังขะวัฒนะ)
332
เครื่องเสียง-ไมค์เสีย
11-Jan-2023
สหวัฒน์ แก้วประทับศรี
อาคาร 4 (26ปีศรีทวีธานุสรณ์)
443
เครื่องเสียง-ไมค์เสีย
11-Jan-2023
สหวัฒน์ แก้วประทับศรี
อาคาร 3 (อาทรไสวสังขะวัฒนะ)
333
เครื่องเสียง-ไมค์เสีย
06-Jan-2023
ศุภกร ม่วงอยู่
อาคาร 3 (อาทรไสวสังขะวัฒนะ)
324
เครื่องเสียง-ไมค์เสีย, สายเสียง
03-Jan-2023
สหวัฒน์ แก้วประทับศรี
อาคาร 3 (อาทรไสวสังขะวัฒนะ)
333
โปรเจคเตอร์เสีย
19-Dec-2022
จริยา ทศพร
อาคาร 4 (26ปีศรีทวีธานุสรณ์)
423
เครื่องเสียง-ไมค์เสีย

 

 

 824 total views,  2 views today