แจ้งซ่อม Projector

หมายเหตุ ถ้าห้องไหนแจ้งแล้วและรายการเสียเหมือนกัน ไม่ต้องแจ้งซ้ำ !

ตารางการแจ้งซ่อม

วันเดือนปีชื่อคุณครูที่แจ้ง อาคาร อาคาร 3 อาคาร 4 อาคาร ชรายการเสีย (เลือกได้มากกว่า1ข้อ)หมายเหตุ

 

 

 739 total views,  1 views today