ปีการศึกษา 2564

จำนวนบุคคลากรโรงเรียน

ผู้บริหาร ครู ลูกจ้าง รวม
4
61
4
69

 

จำนวนนักเรียนปี 2564

ระดับชั้น เพศ รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง
ม. 1
139
94
233
6 ห้อง
ม. 2
126
88
214
6 ห้อง
ม. 3
130
77
207
6 ห้อง
ม. 4
122
112
234
6 ห้อง
ม. 5
103
114
217
7 ห้อง
ม. 6
109
65
174
5 ห้อง
รวม
729
550
1279
36 ห้อง

(ข้อมูลเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2564)

 4,533 total views,  5 views today