ปีการศึกษา 2563

จำนวนบุคคลากรโรงเรียน

ผู้บริหาร ครู ลูกจ้าง รวม
4
57
2
63

 

จำนวนนักเรียนปี 2563

ระดับชั้น เพศ รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง
ม. 1
137
82
219
6 ห้อง
ม. 2
140
74
214
6 ห้อง
ม. 3
153
86
239
6 ห้อง
ม. 4
114
121
235
7 ห้อง
ม. 5
119
66
185
5 ห้อง
ม. 6
60
48
108
4 ห้อง
รวม
723
477
1200
34 ห้อง

(ข้อมูลเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2563)

 5,895 total views,  7 views today