ปีการศึกษา 2562

จำนวนบุคคลากรโรงเรียน

ผู้บริหาร ครู ลูกจ้าง รวม
1
55
2
58

 

จำนวนนักเรียนปี 2562

ระดับชั้น เพศ รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง
ม. 1
141
89
230
6 ห้อง
ม. 2
161
90
251
6 ห้อง
ม. 3
120
113
233
6 ห้อง
ม. 4
129
77
206
4 ห้อง
ม. 5
66
49
115
4 ห้อง
ม. 6
59
63
122
4 ห้อง
รวม
676
481
1157
30 ห้อง

(ข้อมูลเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2562)

 38,602 total views,  5 views today