ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มสาระฯสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียนโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Design by Webmaster Team Taweethapisek Bangkhuntian School

.