ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน


 

              

               โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน มีช่องทางในการติดต่อโรงเรียนได้ดังนี้

              บอกกล่าวมาที่ :   โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน  
                                              บ้านเลขที่ ๖๙๔/๑๒๓   ถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล
                                              แขวงท่าข้าม     เขตบางขุนเทียน    กรุงเทพมหานคร  
                                              รหัสไปรษณีย์  ๑๐๑๕๐

               โทรศัพท์ :  ๐-๒๘๔๙-๓๓๑๐ หรือ ๐-๒๘๔๙-๓๓๗๐

               โทรสาร :    ๐-๒๘๔๙ - ๓๐๔๔

               E-Mail :      wetp2.2012@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Design by Webmaster Team Taweethapisek Bangkhuntian School
.