ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน

 

 

ข้อมูลบุคลากรการศึกษาปี 2559

อัตรา
ผู้บริหาร
ครูประจำการ
พนักงานราช
อัตราจ้าง
บุคลากร
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม
ชาย
3
17
2
2
-
2
3
29
หญิง
0
17
6
3
3
-
2
31
รวม
3
34
8
5
3
2
5
60

ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา  2559

ระดับชั้น

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

ม.1

160

84

244

ม.2

125

60

185

ม.3

62

42

104

ม.4

68

69

137

ม.5

39

40

79

ม.6

37

47

84

รวม

491

342

833

( ข้อมูล   ณ   วันที่  10  มิถุนายน  2559)

ที่มา:กลุ่มบริหารงานบุคคล / กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน

  โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Design by Webmaster Team Taweethapisek Bangkhuntian School
.