ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน

 

 

ข้อมูลบุคลากรการศึกษาปี 2558

อัตรา
ผู้บริหาร
ครูประจำการ
พนักงานราช
อัตราจ้าง
บุคลากร
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม
ชาย
3
18
2
2
-
2
2
29
หญิง
0
16
6
3
3
-
1
29
รวม
3
34
8
5
3
2
3
58

ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา  2558

ระดับชั้น

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

ม.1

97

56

153

ม.2

67

46

113

ม.3

93

64

157

ม.4

33

43

76

ม.5

36

46

82

ม.6

61

59

120

รวม

387

314

701

( ข้อมูล   ณ   วันที่  10  มิถุนายน  2558)

ที่มา:กลุ่มบริหารงานบุคคล / กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน

  โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Design by Webmaster Team Taweethapisek Bangkhuntian School
.