ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน

 

 

ข้อมูลบุคลากรการศึกษาปี 2557

อัตรา
ผู้บริหาร
ครูประจำการ
พนักงานราช
อัตราจ้าง
บุคลากร
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม
ชาย
1
13
2
3
-
2
2
23
หญิง
1
16
6
4
3
-
1
30
รวม
2
29
8
7
3
2
3
53

ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา  2557

ระดับชั้น

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

ม.1

74

43

117

ม.2

106

72

178

ม.3

90

50

140

ม.4

44

55

99

ม.5

66

65

131

ม.6

47

49

96

รวม

427

334

761

( ข้อมูล   ณ   วันที่   10   มิถุนายน  2557)

ที่มา:กลุ่มบริหารงานบุคคล / กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน

  โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Design by Webmaster Team Taweethapisek Bangkhuntian School
.