ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน

 

 

ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556

อัตรา
ผู้บริหาร
ครูประจำการ
พนักงานราช
อัตราจ้าง
บุคลากร
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม
ชาย
1
13
2
3
-
2
2
23
หญิง
2
16
6
4
3
-
1
31
รวม
3
29
8
7
3
2
3
54

จำนวนนักเรียน  ประจำปีการศึษา  2556

ระดับชั้น

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

ม.1

120

78

198

ม.2

96

52

148

ม.3

102

84

186

ม.4

75

75

150

ม.5

51

50

101

ม.6

63

90

153

รวม

507

429

936

( ข้อมูล   ณ   วันที่   10   มิถุนายน  2556)

ที่มา:กลุ่มบริหารงานบุคคล / กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน

  โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Design by Webmaster Team Taweethapisek Bangkhuntian School
.