ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน

 

 

ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555

อัตรา
ผู้บริหาร
ครูประจำการ
พนักงานราช
อัตราจ้าง
บุคลากร
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม
ชาย
1
13
2
3
-
2
2
23
หญิง
2
16
6
4
3
-
1
31
รวม
3
29
8
7
3
2
3
54

จำนวนนักเรียน  ประจำปีการศึษา   2555

ระดับชั้น

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

ม.1

108

57

165

ม.2

115

92

207

ม.3

81

66

147

ม.4

58

49

107

ม.5

75

96

171

ม.6

67

91

158

รวม

504

451

955

( ข้อมูล   ณ   วันที่   10   มิถุนายน  2555)

ที่มา:กลุ่มบริหารงานบุคคล / กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนทวีธาภิเศก ๒

  โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Design by Webmaster Team Taweethapisek Bangkhuntian School
.