26-04-25560
 
   
08-03-2560

 
   
23-02-2560
ประกาศโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
การรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

เรื่อง การรับนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1

เรื่อง การรับนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม. 4
 
   
23-02-2560
 
   
22-06-2559
 
   
15-02-2559
 
   
21-01-2559
ระเบียบการประกวดและแข่งขัน
งานมหกรรมว่าวไทย กีฬาไทย
มุ่งไกล สู่อาเซียน
[คลิกดูรายละเอียด...]