ตารางกำหนดการโรงเรียน
วัน เดือน ปี
เวลา
รายการ
18, 20, 22 ก.ย. 2560
07.40-16.00
นักเรียนระดับ ม.ต้น (ม.1,2,3) สอบปลายภาค 1/2560
19, 21, 25 ก.ย. 2560
07.40-16.00
นักเรียนระดับ ม.ปลาย(ม.4,5,6) สอบปลายภาค 1/2560
6 ต.ค. 2560
07.40-16.00
นักเรียนทุกระดับชั้นดูผลสอบและแก้ซ่อม 0, ร, มส
9-10 ต.ค. 2560
07.40-16.00

นักเรียนสอบแก้ 0, ร, มส ครั้งที่ 1 ของนักเรียนทุกระดับชั้น

11 ต.ค. 2560
07.40-16.00
ประกาศผลสอบแก้ 0, ร, มส ครั้งที่ 1
11-12 ต.ค. 2560
07.40-16.00
นักเรียนสอบแก้ 0, ร, มส ครั้งที่ 2 ของนักเรียนทุกระดับชั้น
14-31 ต.ค. 2560
ปิดภาคเรียนที่ 1 / 2560
25 มิ.ย. 2560 รายการทีวีนำเสนอ“รถรับส่งนักเรียนแบบท่องเที่ยว เชิงนิเวศน์” ช่วงเก็บตกไทยทีวีสีช่อง 3
1 พ.ย. 2560
  เปิดภาคเรียนที่ 2 / 2560 ของนักเรียนทุกระดับชั้น  
5 พ.ย. 2560
08.00-12.00
ประชุมผู้ปกครองทุกระดับขั้น
19 พ.ย. 2560
07.30-13.00
ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเที่ยน

หมายเหตุ

 

 

 

 

 

นักเรียนที่ไม่ติด 0 ร มส ปิดภาคเรียนที่ 1/2560 ตั้งแต่วันที่ 7 - 31 ต.ค. 2560 (อาจมีนักเรียนที่มาเรียนพิเศษตามที่ครูนัดหมาย ทางโรงเรียนจะมีหนังสือแจ้งผู้ปกครองรับทราบ มีข้อสงสัยโทร 02 849 3310)

 

 

 

 

 

16 มิ.ย. 2560 รายการครอบครัวข่าวนำเสนอ “รถท่องเที่ยว เชิงนิเวศน์” ช่วงข่าวชาวบ้าน ทางไทยทีวีสีช่อง 28 SD

ปฏิทินงานโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

A close call "เกือบไปแล้ว" ภายนตร์สั้น ม.4-6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65 ระดับ สพม.1
ผลงานความร่วมมือของกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯและกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
อำนวยการสร้างโดย ดร.เทพฤทธิ์ ยอดใส
กำกับการแสดงโดย ครูรณชัย สิงห์คำ ครูสุรชัย เทวบัญชาประเสริฐ

 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
หน่วยงานราชการที่กำลังเปิดสอบงานราชการ อย่าพลาด!:
ข่าวสารจากเว็บครูบ้านนอก
ลิงค์มหาวิทยาลัยของรัฐ
Sโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Design by Webmaster Team Taweethapisek Bangkhuntian School
 
.